Trafik sigortasının genel şartlarında değişik yapıldı Olağan Genel Kurul Toplantısı  


  Trafik sigortasının genel şartlarında değişik yapıldı
  Olağan Genel Kurul Toplantısı
               
HGS Müþteri Hizmetleri GEçiþ Ýhlali Sorgulamasý Motorlu Taþýt Sorgulamasý
     
 

Güney Ege Araç Kiralama İşletmeleri Derneği

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
 2. Kendine ait bir kanun ve yönetmeliğinin çıkartılması için çalışmalar yapmak.
 3. Kiralama ve işletme mevzuatının geliştirilmesine çalışmak,
 4. Avrupa birliği standartlarında oto kiralama mevzuat ve uygulamalarını araştırmak çalışmaları Türkiye’ye taşımak,
 5. Ulusal ve Uluslararası oto kiralama dernekleri  ile faaliyetleri geliştirmek,
 6. Oto kiralama şirketlerinin çalışma ilke ve esasları üzerinde çalışmak,
 7. Oto kiralama firmalarının Odalar ve her türlü kuruluşlar nezdinde temsil edilmesinin sağlanması,
 8. İlgili Kamu Kurum ve kuruluşları ile görüşerek sorunlarının aktarılmasına çalışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak,
 9. Oto kiralama firmalarının yasalar karşısında yaşadıkları zorlukların çözülmesine çalışmak ,
 10. Büyük oto kiralama şirketleri ile olan ilişkilerin düzenlenmesine çalışmak
 11. Konusu ile ilgili davaların açılması ve takibi
 12. Üyelerin açtıkları davalara hukuki destek sağlanması,
 13. Mal ve hizmet alımı hususunda piyasa çalışmaları yapmak ve üyelerine aktarmak,
 14. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 16.  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 
     
  Bizi Facebook ve Twitter
üzerinden de takip edebilirsiniz.

         

Sık sorulan sorular

 
E-mail: info@geakid.org

Telefon: 90 (252) 412 87 00

Ýletiþim formu için týklayýn